บริษัท วินเวฟ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัด ปลวก มด แมลงสาบ ยุงและหนูโดยมีบริษัท โกลเด้นเพลส เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
เป็นผู้ผลิต