กำจัดปลวกและแมลงรบกวน ไซเปอร์ 10 %ไลน์

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงบินและแมลงคลานในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ มด ใช้ป้องกันและกำจัดปลวก มด และแมลงที่อยู่อาศัยในดิน

กำจัดปลวก มดและแมลง

ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้าบอร์ด